English
כתוב לנו פרוייקטים חדשות אודותנו עמוד הבית

מכללת אפקה - תל אביב

מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב
מכללת אפקה - תל אביב

מכללת אפקה - תל אביב

שנת הקמה :2010
ביצוע פרויקט בשני מבנים הכוללים מבנה תת קרקעי לחניה ומבנה מעבדות בן שתי קומות מרתף קומה מפולשת ושתי קומות למעבדות. המבנה מאופיין במערכות אלקטרומכאניות מתקדמות לשימושן של כ-20 מעבדות לפיזיקה, אלקטרוניקה, הנדסה רפואית, ומעבדות אנטנות. המבנה משרת את הסטודנטים מהפקולטות השונות. שטח המבנים כ- 6000 מ"ר
 
מרכז הקונגרסים – מכללת אשקלון <
הפקולטה לחינוך – אוניברסיטת בר אילן <
הפקולטה לניהול וכלכלה – המכללה האקדמית תל אביב יפו <
הפקולטה לחקר המוח – אוניברסיטת בר אילן <
בניין מורשת יהדות ע"ש נייגל – אונ בר איל <
הפקולטה למשפטים ביה"ס למשפט מקרקעין - אונ בר אילן <
מכללת אפקה - תל אביב <
ביה"ס לכלכלה – אונ ת"א <
בנין מעבדות על שם גונדה <
הפקולטה להנדסת תכנה – אונ ת"א <
המכללה למנהל ראשון לציון <
הפקולטה למוסיקולוגיה – אוניברסיטת בר אילן <
מרכז הקונגרסים על שם פלדמן <
הפקולטה למשפטים – אונ בר אילן <
אודיטוריום על שם מינץ <
הפקולטה למדעים מכללת ווינגייט <
ספריה מרכזית מכללת בית ברל <
מכון וטרינרי – בית דגן – משרד החקלאות <
מכללת לוינסקי לחינוך <
בית הספר לעיצוב המכללה למנהל ראשל"צ <